Vispārīgie lietošanas noteikumi

Noteikumi 

e-veikala www.kutt.lv lietošanas noteikumi.


1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk - Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.kutt.lv, turpmāk – "Interneta veikals", lietošanas kārtību.

1.2. SIA Kutt, reģistrācijas Nr. 50103965081,  juridiskā adrese: Rīga, Augusta Deglava iela 26B - 7, LV-1009, turpmāk - "Uzņēmums", nodrošina Interneta veikalā pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas Interneta veikalā vai izmanto citus Interneta veikala pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem Interneta veikala pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4. Ja Lietotājs iegādājas Interneta veikala piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces Interneta veikalā, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces Interneta veikalā atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.

1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt Interneta veikala darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, Interneta veikalam ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam Interneta veikalam.

1.7. Uzņēmums patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties Interneta veikalā, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. Uzņēmums patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība
2.1. Iepirkties Interneta veikalā var gan reģistrēti, gan nereģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos Interneta veikalā, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos Interneta veikala vietnē uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Interneta veikala Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu Interneta veikala vietnē konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

2.2. Veicot pirkumu Interneta veikalā, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.

2.3. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu Interneta veikalā. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, Uzņēmums nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā Interneta veikala profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt Uzņēmumam personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši Lietotāja norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.4. Reģistrējoties Interneta veikalā, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to Uzņēmums izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti Interneta veikala sadaļā "Sazināties ar mums" vai "Kontakti".
2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
2.6. Uzņēmums garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
2.7. Uzņēmums apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot Uzņēmuma partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. SIA Kutt maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod pilnvarotajam apstrādātājam Maksekeskus AS.
2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
3.1. Preces pirkuma līgums starp Uzņēmumu un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz "apmaksāt pirkumu". Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti Interneta veikala datu bāzē.

3.3. Uzņēmums piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
3.45. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ Uzņēmums nevar nodrošināt Interneta veikalā iegādātās preces piegādi, Uzņēmums apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, Uzņēmums atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā.


4. Preču cenas un samaksas kārtība
4.1. Preču cenas Interneta veikalā norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.
4.2. Lietotājs maksā par precēm šādos veidos:
4.2.1. ar bankas saiti, veicot pasūtījumu internetā
4.2.2. skaidrā naudā Uzņēmuma ofisā, ja pasūtītā prece tiek izņemta klātienē veikalā

4.3. Interneta veikals nosaka pieejamos apmaksas veidus atkarībā no tā tehniskajām iespējām un Lietotāja pirkumu vēstures. Lietotājam pieejamie apmaksas veidi tiek piedāvāti Interneta veikalā pasūtījuma noformēšanas brīdī.

4.4. Gadījumos, ja pasūtītā prece vairumtirgotāja noliktavā vairs nav pieejama, Uzņēmums var piedāvāt Lietotājam apmainīt preci pret citu, līdzvērtīgu. Šādā gadījumā Uzņēmums piešķir Lietotājam kuponu (atlaižu kodu), kuru Lietotājs var izmantot pasūtījuma noformēšanas brīdī, saņemot atlaidi pilnā apmērā (apmaināmās preces un piegādes izmaksu vērtībā).

4.5. Lai veiktu izvēlētās preces iegādi, pircējam pie preces jāizvēl''as vēlamie kritēriji (ja nepieciešams), tad jāspiež poga/saite "Pievienot grozam" - pēc mirkļa parādīsies paziņojums par veiksmīgu pirkuma ievietošanu pirkumu grozā. Lai noformētu pasūtījumu, Pircējam jāspiež uz saites "pirkumu grozs", kas redzama šajā paziņojumā. Pircējam jāpārbauda Pirkuma grozs, jāpārliecinās par izvēlēto preču un tā skaita atbilstību. Lai turpinātu pirkuma veikšanu, grozā jāatzīmē izvēlne "Esmu iepazinies un piekrītu lietošanas noteikumiem." un jānospiež uz pogas "Pirkt". Ja pircējam pieejams atlaižu kods (kupons), to var ievadīt pa labi no pirkumu groza preču saraksta spiežot uz "Izmantot kuponu kodu", ievadot atlaižu kodu un spiežot uz pogas "Pielietot kuponu". Lai veiktu pasūtījumu, jāspiež poga "Turpināt", dažas sekundes pēc kuras nospiešanas Pircējs maksājuma veikšanai tiks pāradresēts uz Omniva Checkout risinājumu, kura darbību nodrošina uzņēmums Maksekeskus AS. Omniva Checkout risinājumā Pircējam jāievada piegādei nepieciešamie dati (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts, vēlamais norēķinu veids, vēlamais pakomāts, uz kuru veikt preces piegādi), jāizvēlas ērtākais apmaksas veikšanas veids (maksājums ar kādu no pieejamajām bankām) un jāveic apmaksu. Pēc veiksmīgas apmaksas Pircējs tiks pārsūtīts atpakaļ uz Interneta veikalu, kurā redzēs paziņojumu par veiksmīgu pasūtījuma reģistrāciju.

4.6. Kuponu izmantošana
4.6.1. Atlaižu kuponus var iegūt kutt.lv veikala paziņojumos, sociālajos medijos (Facebook un Instagram), saņemt e-pastā vai SMS, saņemt drukātā formātā, veicot pirkumu, kā arī kampaņās interneta vidē.
4.6.2. Atlaižu kuponu norādīto kodu var izmantot tikai tikai iepērkoties interneta veikalā kutt.lv
4.6.3. kutt.lv veikalā ir iespējams izmantot šāda veida kuponus:
4.6.3.1. kuponi, kas sniedz procentuālu atlaidi;
4.6.3.2. kuponi, kas sniedz konkrēta apmēra atlaidi
4.6.4. Atlaides kuponi nesummējas un tie netiek apmainīti pret naudu.
4.6.5. Aizliegts pārdot atlaižu kuponus.
4.6.6. Atlaižu kuponi ir derīgi līdz norādītajam datumam. Atlaižu kuponi pēc derīguma termiņa beigu datuma netiek apmainīti pret produktiem, kas tiek pārdoti interneta veikalā kutt.lv; to derīguma termiņš netiek pagarināts un netiek kompensēts. Ja termiņš nav norādīts, kupons derīgs 2 gadus kopš saņemšanas.
4.6.7. Kupona turētājs ir atbildīgs par informācijas drošību
4.6.8. Atlaides kuponi nesummējas, un citas atlaides, kas tiek piemērotas interneta veikalā kutt.lv, neattiecas uz atlaižu kuponiem.
4.6.9. Izmantotie atlaižu kuponi netiek atlīdzināti.
4.6.10. Nederīgi, zaudēti vai citādi bojāti (piemēram, kupona kods ir bojāts un to nevar identificēt), atlaižu kuponi netiek kompensēti, un to derīguma termiņš netiek pagarināts.
4.6.11. Atlaižu kuponi netiek apmainīti pret citiem kuponiem un tos nevar atgriezt.
4.6.12. Ja rodas jautājumi par maksājumu, lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums rakstot e-pastu uz kutt.mail@gmail.com

5. Preču piegāde
5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi vai izvēlēto pakomāta Omniva staciju.
5.2. Preces Lietotājam var piegādāt Uzņēmums vai viņa pilnvarots pārstāvis.
5.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.
5.4 Piegādes maksa Latvijā ar pakomātu Omniva ir 2,50 EUR (divi euro un 50 eiro centi)
5.5. Uzņēmums darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 2-14 (desmit līdz četrpadsmit) darba dienas, ja piegāde ir ar pakomātiem Omniva. Cits piegādes laiks iespējams atsevišķām precēm. Informācija par sagaidāmo piegādes laiku tiek norādīta Interneta veikalā katrai precei atsevišķi.
5.6. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u.c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā Uzņēmums atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.
5.7. Saņemot preces ar Omniva pakomātu starpniecību, Lietotājam ir pienākums informēt Uzņēmumu par neatbilstošu preci stundas laikā no preces izņemšanas brīža. Neinformējot Uzņēmumu noteiktajā laikā, Lietotājs apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī.
5.8. Bezmaksas preces iespējams saņemt mūsu birojā, Olainē, iepriekš vienojoties par saņemšanas laiku.
5.9. Pasūtot tikai kartiņas, iespējams tās saņemt ar Latvijas Pasta starpniecību kā vienkāršu sūtījumu (vēstule)- cena ir 2€.


6. Preču kvalitāte
6.1. Visu Interneta veikalā pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
6.2. Interneta veikalā precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.
6.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Uzņēmums veic vienu no šādām darbībām:
1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
3) attiecīgi samazina preces cenu;
4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
6.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt Uzņēmumu bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi.
6.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Uzņēmums attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, Uzņēmums var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
6.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai Uzņēmums atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
6.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt Uzņēmumam gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu Uzņēmumam uz adresi Kūdras iela 4-26, Olaine, LV-2114, vai nosūtot uz e-pastu: kutt.mail@gmail.com

7. Atteikuma tiesības un preču atgriešana
7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot Uzņēmumam iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
7.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts rakstveida (elektroniski e-pasta formā) paziņojums, kurā norādīts atgriešanas objekts un pasūtījuma numurs. Obligāti jānorāda Lietotāja bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu Uzņēmums paziņo Lietotājam.
7.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta Uzņēmumam pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
7.4. Pēc iesnieguma par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta vai piegādā preci atpakaļ Uzņēmumam uz adresi: Kūdras iela 4-26, Olaine, LV-2114 bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta vai piegādā atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.
7.5. Uzņēmums apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu par preci. Uzņēmums atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu vai, ja tas nav norādīts, uz kontu, no kura saņemts maksājums par preci.
7.6. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav Uzņēmuma piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Uzņēmumam nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes izdevumus.
7.7. Uzņēmums patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad Uzņēmums būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ Uzņēmumam, atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.
7.8. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu vai pakomātu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
7.9. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
7.10.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;
7.10.2. prece nedrīkst būt bojāta;
7.10.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);
7.10.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
7.11. Uzņēmumam ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.
7.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Uzņēmumam ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotājam par preci samaksāto naudu.


8. Informācijas apmaiņa
8.1. Uzņēmums sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti Interneta veikala sadaļā  "Kontakti".


9. Atbildība
9.1. Uzņēmums ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai Interneta veikala lietošanas kārtībai.

9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
9.3. Uzņēmums nav atbildīgs par Interneta veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

9.4. Uzņēmums nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Uzņēmuma saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Uzņēmums centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10. Citi noteikumi
10.1. Attiecības starp Lietotāju un Uzņēmumu regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Uzņēmuma klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu

Preces atgriešana
Ja vēlies, lai Tava prece tiktu samainīta vai atgriezta veikalam, lūdzu sazinies ar mums 14 dienu laikā kopš preces saņemšanas, rakstot e-pastu kutt.mail@gmail.com .

Ja pagājušas vairāk kā 14 dienas kopš preces saņemšanas brīža, diemžēl preces atgriešana vai maiņa vairs nav iespējama.

Lai pretendētu preces apmaiņai vai darījuma summas atgriešanai precei ir jābūt nelietotai un tādā stāvoklī, kāda tā bija preces saņemšanas brīdī. Precei ir jābūt ar oriģinālo iepakojumu. 

Preces atgriešana

Preces atgriešanai ir jāsūta vai jānogādā uz SIA Kutt, Kūdras iela 4-26, Olaine, LV-2114  vai pakomātu Omniva, iepriekš saskaņojot ar Uzņēmumu.

Preces atgriešanas izdevumus sedz pircējs. Summa, kas maksāta par piegādi, nav atgriežama. Ja maksājums par pirkumu tiek atgriezts, tas neietver piegādes izmaksas, tikai pašu preces vērtību.

Darījuma atmaksa vai maiņa

Tiklīdz būsim saņēmuši Jūsu atgriezto preci, informēsim Jūs e-pastā, ka esam to saņēmuši. Veicot preces apsekošanu informēsim Jūs, vai prece atbilst augstāk minētajām pazīmēm, lai pretendētu uz maiņu vai darījuma summas atgriešanu. Ja atmaksa tiks apstiprināta, Jūs saņemsiet preces vērtības atmaksu uz to kontu, no kura maksājums tika saņemts. Maksājuma atgriešana tiek veikta nākamo divu nedēļu laikā